Phoenix Cirlce

Phoenix Circle

Mijn ontwikkeling in het fysiek mediumschap startte actief in 2012 toen de Circle of Life gevormd werd (nu de Phoenix Circle). Ik had tot dat moment nooit gedacht of gewenst om me actief bezig te houden met fysiek mediumschap, maar het werd duidelijk in mijn ontwikkeling door de tekens die ik kreeg, dat dit mijn pad was.

Ik heb het voorrecht gehad om vele seances van een aantal fantastische fysiek mediums bij te wonen en met hen samen te werken, zoals David Thompson en Stewart Alexander. Met name David Thompson is erg betrokken bij mijn ontwikkeling en een grote steun hierin. Ik ben hem enorm dankbaar. Samen met mijn circle, The Phoenix Circle, ben ik bezig het fysiek mediumschap verder te ontwikkelen en we maken een prachtige ontwikkeling door waarvoor ik enorm dankbaar ben! Incidenteel hebben mensen van buiten met ons gezeten en een aantal keer is er een publieke seance geweest of een seance tijdens een trainingsweek. Dit wordt echter voorlopig niet meer gedaan, omdat de Spirituele Wereld de tijd nodig heeft met onze eigen Circle het fysiek mediumschap verder te ontwikkelen tot een nieuwe dimensie alvorens we weer gasten toelaten.

Nederland kent geen geschiedenis met fysiek mediumschap zoals deze en het zou fantastisch zijn als dit ook in eigen land op de kaart komt. Ik ben een groot voorstander dat mensen die mediumschap willen ontwikkelen en hun tijd willen geven aan de Spirituele Wereld dat doen in een "home circle", wat in mijn optiek de fundatie is in het mediumschap en Spiritualisme. Gelukkig zien we ook in Nederland steeds meer mensen die beweging maken en dat is prachtig!

De naam van de Circle is in 2019 veranderd, omdat de Spirituele Wereld ons inspireerde dat te doen. En is het niet prachtig dat wanneer we kijken naar het doel van fysiek mediumschap dat er een nauwe verbondenheid is met de spirituele betekenis van de phoenix? De phoenix vertegenwoordigt wedergeboorte, magie, vernieuwing, veiligheid, transformatie, bestendigheid, inventiviteit en de heiligheid van het leven. Het begint met het opkomen vanuit het donker naar het licht, dit is een complete levenscyclus en ook een symbool van onze onsterfelijke ziel. In fysiek mediumschap wordt het leven gecreërd vanuit het donker naar het licht zoals al het leven zich vormt: een baby ontwikkelt in de baarmoeder van een vrouw, een zaadje wordt geplant in de donkere aarde voordat het het licht ziet. Zo werkt het ook voor de Spirituele wereld wanneer zij wensen zich te materialiseren. Het gebeurt in de donkere seancekamer, een heilige ruimte waar het leven zich manifesteert en beide werelden één worden.